automatykavpn.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONĘ WWW


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych użytkowników przez Administratora Danych Osobowych w związku z prowadzeniem przez niego serwisu www.elektrykasklep.pl

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Białowąs prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Automatyka – Krzysztof Białowąs (NIP: 713-259-54-07 Regon: 060401904, adres:ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, e-mail: biuro@automatyk-lublin.pl), zwany dalej firmą.

 3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

 4. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

 5. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

 6. Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku gdy będą chcieli Państwo skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 473 64 76 lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@automatyk-lublin.pl.

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Administratora, w tym podmiotom świadczący usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, zewnętrznemu biuro rachunkowemu, hurtowniom współpracującym z Administratorem przy realizacji zamówień, firmom transportowym, podmiotom dostarczającym pocztę (kurierzy).

 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zewnętrznemu Ceneo.pl Sp. z o.o. w sytuacji gdy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie opinii o produkcie na portalu Ceneo. Przekazanie danych następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania. Dane, które są przekazywane obejmują: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer i datę zamówienia, przedmiot zamówienia, ID produktu, cenę zakupu oraz treść opinii o przedmiocie zamówienia i sposobie jego realizacji.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu skontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym zapytaniem/zapytaniem o ofertę,

 2. w przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy.

Podstawa prawna działań (pkt 1-2) jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jezeli jest niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy.

 1. w celu i w oparciu o wymóg realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

 2. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
   

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skontaktowania się z Państwem/udzielenia odpowiedzi/przedstawienia oferty, zawarcia umowy czy zrealizowania pozostałych celów przetwarzania.

 1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania/zapytania o ofertę będą u nas przechowywane do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów w przedmiocie pytania/prośby, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty - albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy i przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora i przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 2. Państwa dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


 

PLIKI COOKIES

 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

 2. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

 3. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

 4. W związku z korzystaniem ze strony, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się z Platformą (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).

 5. Zbierane informacje są przekazywane: nie są przekazywane.

 6. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania ze strony,, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych .

 7. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.

 8. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

 9. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI dane te przechowujemy nie dłużej niż przez okres do pięciu lat.

 11. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem w niniejszej Polityce.